NYE AFGIFTER PR. 1 JANAUR 2021

Fra 1. januar 2021 er alle bæreposer med hank uanset materiale omfattet af et forbud mod gratis udlevering. Det gælder også poser af fx papir eller tekstil. Det følger af miljøbeskyttelsesloven (§ 51 a).

 

Den nye lov har til formål at fremme genbrug ved brug af økonomisk incitament. Derfor skal du spørge kunden, om han/hun ønsker en bærepose, så kunden selv kan vælge bæreposen fra eller til.

 

Du skal opkræve minimum 4 kroner per pose, du udleverer. Det følger af Emballagebekendtgørelsen § 12.

 

De 4 kroner er inklusive moms. Der er ikke tale om en afgift, så restbeløbet på 3,20 kroner er forretningens.

 

Loven gælder i hele detailhandlen, så kunden vil blive mødt med sammen spørgsmål i alle forretninger.

 

Vi præciserer, at der er tale om både et forbud og et totalforbud:

  1. Et forbud mod gratis udlevering af bæreposer (poser med hank)

  2. et totalforbud med udlevering af visse bæreposer.

Her kan du se, hvilke bæreposer, der er omfattet af henholdsvis forbuddet mod gratis udlevering og totalforbuddet:

BÆREPOSER OM FATTET AF FORBUD MOD GRATIS UDLEVERING:

Fra 1. Januar 2021 må følgende bæreposer ikke udleveres gratis på salgssteder for varer eller produkter:

  • Bæreposer af plastik med hank, der er tykkere end 30 mikrometer (f.eks. almindelige bæreposer i supermarkeder)

  • Bæreposer af plastik uden hank, der er tykkere end 30 mikrometer

  • Bæreposer med hank af andre materialer end plastik

BÆREPOSER OM FATTET AF ET TOTALFORBUD MOD UDLEVERING:

Fra 1. Januar 2021 må følgende tynde plastikbæreposer hverken udleveres gratis mod betaling på salgssteder for varer eller produkter:

  • Bæreposer af plastik med hank, der er tyndere end 30 mikrometer (f.eks. knitreposer)

  • Bæreposer af plastik med hank, der er tyndere end 30 mikrometer (f.eks. afrivningsposer)

Undtaget fra totalforbuddet er dog bæreposer af plastik uden hank, der er tyndere end 15 mikrometer. Disse poser er undtaget i det poserne er nødvendige til fødevarer af hensyn til hygiejne og forbyggelse af madspild (typisk til frugt og grønt i supermarkeder)